ETHIOPIA – YIRGACHEFFE

FARMER:ABDULLAH BAGERSH
PROCESS:NATURAL
ALTITUDE:1.750 – 1.950 MASL
ROASTED LEVEL:LIGHT ROASTED

Hương hoa và trái cây thơm dịu.

Cà phê Yirgacheffe loại thượng hạng từ miền nam Ethiopia được ca ngợi là những hạt Arabica tốt nhất thế giới, với hương trái cây thơm dịu phức hợp, ẩn trong vị uống nhẹ nhàng, dễ chịu như hưởng trà.


Complex floral & fruit flavor. Silky body.

Coffee’s of Yirgacheffe from the southern Ethiopia have been rated as some of the highest quality Arabica coffees in the world. Yirgacheffe bean displays a perfumed floral aroma crisp and complex fruit flavor with silky body and pleasant mouthfeel at the end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988232425