Hệ thống nhượng quyền

Chính sách nhượng quyền MINH KHANH THE COFFEE HOUSE

1. Kinh doanh Nhượng Quyền (Franchise) là gì?
Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền). Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu có bản quyền sở hữu trí tuệ (đối với đơn vị được nhượng quyền).
Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.
2. Thương hiệu nhượng quyền: MINH KHANH THE COFFEE HOUSE
Năm 2021 bằng sự năng động, sáng tạo và đón đầu xu hướng phát triển cà phê trong tương lai, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng thành công và mang lại hiệu quả với hệ thống nhượng quyền MINH KHANH THE COFFEE HOUSE tại Việt Nam.
Hiện nay, hệ thống MINH KHANH THE COFFEE HOUSE theo mô hình mới với nét riêng biệt đã in dấu với những tín đồ cà phê khó tính nhất. Đến với MINH KHANH THE COFFEE HOUSE không chỉ trải nghiệm trong những không gian mới mà ở đó khách hàng được chia sẻ, đồng cảm và minh chứng cho một tinh thần cà phê mới.
3. Chi phí và các thuật ngữ chuyên môn về nhượng quyền.
✪ Đơn vị nhượng quyền (franchisor): MINH KHANH THE COFFEE HOUSE là người trao cho một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.
✪ Đơn vị nhận quyền (franchisees): Là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại phí nhượng quyền.
✪ Franchise fee – Phí nhượng quyền: Đây là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền. Phí nhượng quyền thương hiệu MINH KHANH THE COFFEE HOUSE 300 000 000 VNĐ cho hợp đồng 5 năm (60 tháng). HOẶC PHÍ ĐÀO TẠO SETUP & QUẢN LÝ  : 150 000 000 VNĐ ( bắt buộc có tên đơn vị nhượng quyền kèm theo tên MINH KHANH THE COFFEE HOUSE ) 
✪ Initial Fee: Chi phí ban đầu cho các việc chuẩn bị và trợ giúp để bắt đầu kinh doanh như: xây dựng cơ bản, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, thủ tục, dựa trên các gói sản phẩm mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, độ phức tạp khi chuyển giao công nghệ và phạm vi hoạt động tại địa bàn của đơn vị nhận quyền.
Ước tính chi phí đầu tư ban đầu rơi khoảng 2.800.000.000 VNĐ 
5. Hỗ trợ từ MINH KHANH THE COFFEE HOUSE
✪ Về xây dựng:
– Thiết kế, lên deco quán theo mặt bằng
– Giám sát thi công
✪ Về nguyên vật liệu:
– Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu và máy móc
✪ Về Tuyển dụng và Đào tạo:
– Cung cấp tài liệu mô tả công việc các vị trí
– Cung cấp tài liệu hướng dẫn hoạt động
– Huấn luyện nhân viên
– Cập nhật kiến thức chuyên môn theo thời điểm hiện tại ! 
✪ Về Marketing:
– Tư vấn chiến lược tiếp thị phù hợp với địa bàn kinh doanh.
– Sử dụng các tài nguyên của Hệ thống: Website, Fanpage, Facebook …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988232425