PANAMA – CHIRIQUI

FARMER:FAMILIA HARTMANN
PROCESS:NATURAL
ALTITUDE:1.400 – 2.000 MASL
ROASTED LEVEL:LIGHT ROASTED

Vị cherry, nho đỏ và mận.

Chúng tôi xin giới thiệu một món quà khác từ thiên nhiên được chắt lọc bởi những bàn tay nhà Hartmann trứ danh. Cà phê caturra tròn đầy, điểm vị cherry cùng những nốt chua nhẹ của nho và mận.


Cherry, red grape & plum.

The delicious caturra is another demonstration of how the Hartmann is building a name for their “finca”. While farming in harmony with nature, they elevate the note of cherry, grape and plum throughout a fulfilled body.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988232425