Thiết Bị Trữ Giữ Lạnh Sữa Brasilia Moda Cooler

73,108,000

‘THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA BRASILIA MODA COOLER – Một giải pháp rất tuyệt vời làm lạnh sữa. – Sữa được giữ lạnh trước khi làm nóng & tạo form là một thiết bị cần phải có. – Với thiết kế mới của chúng tôi dành cho làm lạnh…

0988232425