Cà phê Bourbon

Cà phê Bourbon – Bourbon là một trong những loại cà phê  thuộc loại Arabica quan trọng nhất về mặt di truyền trên thế giới. Cùng với người anh em Typica mà hầu hết các loại cà phê khác đã được lai tạo ra. Sự tương quan về chất lượng cao của hai giống cà

0988232425