22 Bùi Thị Trường- Phường 5 – Thành phố Cà Mau- Cà Mau