Địa Chỉ : 83 Nguyễn Văn Rốp – Phường 4 – Khu Phố 1 – TP Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh