Địa Chỉ : Khu Bình Khánh , TP Long Xuyên , An Giang