Giá cà phê nhân cuối vụ nên tăng nhẹ.

The ViVa House không muốn nhưng cũng phải giữ giá luôn thôi , mình lợi nhuận thấp xuống nhưng khách hàng vui thì mình cũng hạnh phúc theo . Khách hàng luôn là tài sản lớn nhất của The ViVa House :
@BẢNG GIÁ CÀ PHÊ RANG MỘC CAO CẤP THE VIVA HOUSE CHO ĐƠN HÀNG TỪ 10 KG ( áp dụng từ ngày 20/10 /2018).
☘️CÀ PHÊ RANG MỘC – PHỔ THÔNG.
– Arabica Cầu Đất S18 : 200.000₫/1kg.
– Robusta Washed S16 : 120.000₫/1kg.
– Robusta Natural S18 : 110.000₫/1kg.
☘️CÀ PHÊ RANG MỘC – BLENDED.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Natural (2:8) : 120.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Natural (3:7) : 125.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Natural (4:6) : 128.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Natural (5:5) : 135.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Washed (2:8) : 128.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Washed (3:7) : 132.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Washed (4:6) : 136.000₫/1kg.
– Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Washed (5:5) : 140.000₫/1kg.
-Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta HONEY (3:7) : 210.000₫/1kg.
‼️Pha máy:
-Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Natural (7:3) :180 .000₫/1kg.
-Arabica Cầu Đất Full Washed S18 & Robusta Honey (7:3) : 220 .000₫/1kg.
☘️CÀ PHÊ RANG MỘC – CAO CẤP.
– Arabica Núi Min Washed : 290.000₫/1kg.
– Robusta Honey : 220.000₫/1kg.
☘️CÀ PHÊ RANG MỘC – QUÝ HIẾM.
– Arabica Núi Min Natural : 380.000₫/1kg.
– Arabica Núi Min Yếm Khí : 550.000₫/1kg.
– Arabica Blend Natural : 650.000₫/1kg.
– Ethiopia Limu : 950.000₫/1kg.
– Kenya : 950.000₫/1kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988232425